אירועי תיירות
תיירות ערבה
  • מטיילים בטוח

  • שישי בצוקים

  • חממת חמשת החושים אליפז

  • אילתים מטיילים

  • ``תן לשים ת'ראש...`` - לינה בערבה

    "תן לשים ת'ראש..." - לינה בערבהמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט